Omsättningsgräns för moms

2016-12-05

Riksdagen har beslutat att införa en frivillig omsättningsgräns på 30 000 kr för moms. Läs mer »

Sänkt moms på mindre reparationer

2016-12-01

Momsen på mindre reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne ska sänkas från 25 till 12 procent. Den nya regeln träder i kraft 1 januari 2017. Läs mer »

Slopat avdrag för representationsmåltider

2016-11-30

Avdraget för representationsmåltider slopas. Moms ska dock få lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr/person. Läs mer »

Växa-stöd vid förstagångsanställning

2016-11-29

Enskilda näringsidkare som inte har några anställda ska få lägre arbetsgivaravgifter för den först anställde. Enbart ålderspensionsavgiften på 10,21% ska behöva betalas under de första 12 månaderna. Läs mer »

Skattereduktion på reparation av vitvaror

2016-11-29

Reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden ska införlivas i RUT-avdraget. De nya reglerna ska tillämpas på hushållsarbete som har utförts och betalats efter den 31 december 2016. Läs mer »

Skatteplanering inför nyår

2016-11-28

Det är snart nytt år och för dig som vill planera din skatt för beskattningsåret 2016 finns det en hel del att tänka på. Läs mer »

Skattereformer 2017

2016-11-28

Riksdagen har behandlat årets budgetproposition och nu tagit beslut om bland annat ändrad beräkning av skiktgränserna, slopat avdrag för representation, fler RUT-tjänster, omsättningsgräns för moms och växa-stöd vid förstagångsanställning. Läs mer »

Äldre personalliggare får kontrolleras

2016-11-21

Högsta förvaltningsdomstolen har fastslagit att vid Skatteverkets kontroll av personalliggare så ska de två senaste årens personalliggare finnas tillgängliga i lokalen. Läs mer »

Aktieöverlåtelsen var en skattefri gåva

2016-11-17

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att föräldrarnas överlåtelse av aktierna till sonen, som var vd i bolaget, var en skattefri gåva eftersom överlåtelsen i allt väsentligt skulle antas ha ett annat syfte än att belöna honom för hans arbetsinsats. Läs mer »

Stopp för kattrumpor

2016-11-15

Regeringen har lagt fram ett förslag om att stoppa skatteupplägg med överlåtelser av fastigheter till juridiska personer. Reglerna ska gälla med omedelbar verkan från och med 28 oktober. Läs mer »