Sportbil förmånsbeskattades inte

2016-08-23

Kammarrätten ansåg att förmånsbeskattningen av den speciella sportbilen skulle värderas enligt schablonreglerna för bilförmån och inte enligt reglerna om dispositionsrätt. Eftersom bilen endast använts i ringa omfattning värderades bilförmånen till 0 kr. Läs mer »

Redovisning av tjänste- och entreprenaduppdrag i K2

2016-08-22

Bokföringsnämnden har efter kritik från EU-kommissionen beslutat att i K2 ta bort möjligheten att redovisa uppdrag på löpande räkning enligt alternativregeln. Läs mer »

Nya RUT-tjänster

2016-08-16

Riksdagen har beslutat att utöka antalet RUT-tjänster. Vissa trädgårdstjänster, flytttjänster och IT-tjänster ska omfattas av RUT. Läs mer »

Slopat tak för uppskov?

2016-08-16

Regeringen föreslår att taket för uppskov vid försäljning av privatbostäder slopas under en begränsad period. Läs mer »

Nya RUT-tjänster

2016-06-23

Riksdagen har beslutat att utöka antalet RUT-tjänster. Vissa trädgårdstjänster, flytttjänster och IT-tjänster ska omfattas av RUT. Läs mer »

Moms vid tillträde till evenemang

2016-06-22

Skatteverket har i ett nytt ställningstagande presenterat sin tolkning av vad som avses med tillträde till ett evenemang. De situationer som omfattas är framförallt när det är svårt för säljaren att avgöra om köparen är en beskattningsbar person eller en privatperson. Läs mer »

Bättre möjlighet till skuldsanering

2016-06-20

Riksdagen har beslutat att införa både en ny skuldsaneringslag och en ny lag om skuldsanering för företagare, F-skuldsanering. De nya lagarna syftar till att ge överskuldsatta en möjlighet att starta om på nytt och minska riskerna med företagande. Läs mer »

Inget direktavdrag för renovering

2016-06-14

Renoveringen av fastigheten var inte av mindre omfattning eftersom det var väsentliga kvalitativa ändringar av byggnaden som inte kunde förväntas komma med viss regelbundenhet. Bolaget fick därför inte direktavdrag enligt det utvidgade reparationsbegreppet. Läs mer »

Kassaregister till 40 ambulerande försäljare

2016-06-02

Bolagets verksamhet krävde upp till 40 individuella säljare verksamma simultant, separerat från varandra och helt ambulerande. Detta var dock inte grund för att slippa kravet på certifierade kassaregister. Läs mer »

Överhyra beskattas som lön

2016-06-01

En företagsledare tog ut en högre hyra från sitt bolag än vad som var marknadsmässigt för en liknande lokal på orten. Överhyran beskattades som lön. Läs mer »